Jump to content

Regulamin Portalu


Łukasz

Recommended Posts

Regulamin portalu

1. Forum Kosmetyka Aut zwane dalej Portalem jest miejscem wymiany informacji na tematy głównie związane z tematyką autodetailingu, kosmetyki samochodowej, odpowiednim dbaniem o auto, ale również na inne tematy poruszane w odpowiednio przeznaczonych do tego działach.

2. Każdy nowy użytkownik po zarejestrowaniu jest zobowiązany do przedstawienia się w dziale PRZYWITAJ SIĘ. Początkowo będziesz mógł jedynie odpowiadać w istniejących tematach na forum, dopiero po przekroczeniu 20 postów otrzymasz dostęp zakładania nowych tematów, dostępu do działu giełda posiadają jedynie użytkownicy z przynajmniej 10 postami na forum Kosmetyka Aut.

3. Rejestrując się na Portalu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail wszelkich informacji związanych z Portalem.

4. Każdy użytkownik zamieszczając na Portalu swoje komentarze i przemyślenia robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu, za które Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. Za treść zamieszczonych komentarzy odpowiadają ich autorzy. Administratorzy serwisu nie mają możliwości, ani obowiązku kontrolowania treści takich społecznościowych wpisów (zgodnie z art. 15 UoŚUDE).

5. Każdy użytkownik powinien mieć wypełnione zgodnie z prawdą pola obowiązkowe w profilu użytkownika - ułatwi to komunikację między użytkownikami Portalu. Login/nazwa użytkownika Portalu nie może mieć formy adresu strony internetowej, adresu e-mail, sloganu reklamowego itp.

6. Zakładając nowy temat użytkownik ma obowiązek:

  • a. sprawdzenia czy podobny wątek już nie istnieje (np. poprzez użycie wyszukiwarki),
  • b. odpowiedniego nazwania wątku żeby inni użytkownicy mogli odpowiednio zinterpretować problem poruszony w temacie - pomoże to w przyszłości innym użytkownikom na szybkie znalezienie informacji ich interesujących,
  • c. nie zadawania niesprecyzowanych pytań typu: "Mam problem", "Czy wiecie ?", itd. - posty z takimi tematami będą natychmiast usuwane lub przenoszone do kosza. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzała, użytkownik może otrzymać karę opisaną w punkcie 21 niniejszego Regulaminu.

UWAGA !!!

Załączniki do postów mogą mieć maksymalną wielkość 500 kB (każdy), większe zdjęcia będą automatycznie odrzucane.

Dozwolone rozszerzenia załączników do posta to: .gif .jpg, .jpeg, .png i .pdf.

Maksymalna długość najdłuższego boku przesyłanego zdjęcia to 1280px, większe zdjęcia będą automatycznie zmniejszane

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Portalu, w wiadomościach prywatnych oraz mailach wysyłanych przez Portal treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety itp. Wszelkie tego typu przypadki będą od razu traktowane zablokowaniem lub usunięciem z Portalu.

8. Na Portalu niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe z wyjątkiem odpowiednio przeznaczonych do tego działów. Reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą Właściciela Portalu, jednakże wolno podać link do nich tylko jeden raz. Powtarzające się linki w różnych wątkach będą usuwane.

UWAGA !!!

Jedynymi podmiotami uprawnionymi do posiadania w podpisie/avatarze reklamy wszelkiej działalności związanej z szeroko pojętą kosmetyką samochodową są Partnerzy forum.

Dopuszczalne jest umieszczenie w podpisie nazwy swojej firmy lub nazwy firmy, której sprzedawcą/dystrybutorem/usługodawcą jest użytkownik , o ile firma nie jest związana z prowadzeniem działalności o której mowa w poprzednim akapicie. Link do swojej strony internetowej można umieścić w swoim Profilu/Strona WWW. Po umieszczeniu tam odnośnika pod podpisem pojawi się ikonka, po kliknięciu której użytkownik zostanie przekierowany na właściwą stronę www.

9. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które w jego ocenie lub ocenie wyznaczonych przez niego Pełnomocników, w tym Administratorów i Moderatorów Portalu, naruszają postanowienia Regulaminu Portalu, w szczególności zapisy punktów 7 i 8 niniejszego Regulaminu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny, czy dane treści naruszają postanowienia Regulaminu Portalu. Dodatkowo Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania lub zmieniania, bez podania przyczyny, innych wiadomości lub treści, które uzna za niestosowne (np. dyskusje o polityce itp.). Wszelkie zmiany lub usuwanie treści publikowanych na łamach Portalu mogą być dokonywane bez powiadamiania osób zainteresowanych, w szczególności autorów zmienianych bądź usuwanych wiadomości.

10. Niedopuszczalne jest umieszczanie w podpisie i profilu użytkownika treści opisanych w punktach 7 i 8 niniejszego Regulaminu oraz zbyt dużych obrazków powodujących nieczytelność poszczególnych wątków.

UWAGA !!!

Podpis (razem z obrazkiem) nie powinien przekraczać rozmiaru 4 linijek tekstu.

Maksymalny rozmiar obrazka/bannera umieszczonego w podpisie to 550 px × 70px i wielkości <=50kB. Jeżeli nad/pod obrazkiem znajduje się tekst jego wysokość musi być mniejsza (patrz 1 zdanie). Nieprzestrzeganie tych zapisów będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem wszystkiego co jest w podpisie bez obowiązku poinformowania o tym fakcie osoby zainteresowanej.

11. Na forum dopuszczalne jest używanie avatarów jednakże jego wielkość nie powinna być większa niż 500 kB (zalecane wymiary to 120x120). Większe avatary będą usuwane bez obowiązku poinformowania o tym fakcie osoby zainteresowanej. Użyte avatary nie mogą nawiązywać swoją tematyką do treści opisanych w punktach 9 i 10 niniejszego Regulaminu.

12. Nie jest mile widziane pisanie postów nie wnoszących nic do tematu (tzw. OT czyli Off Topic).

13. Nie piszemy wielkimi literami chyba, że sytuacja tego wymaga gdyż oznacza to KRZYK. Nie nadużywamy także wykrzykników lub innych znaków specjalnych (np. emotikonek). Jeśli chcesz wyróżnić jakieś słowo lub zdanie w poście możesz użyć do tego funkcji, które są dostępne w górnej części okna, w których piszesz wiadomość. Znajdują się tam także emotikonki, które mogą zostać użyte do podkreślenia emocji wyrażanych w wypowiedziach. Nie należy ich nadużywać gdyż czytanie staje się uciążliwe.

14. Nie powinno się cytować długiej wypowiedzi tylko po to, by dopisać np.: "Też tak uważam". Cytujemy jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi. Prosimy również nie cytować zdjęć i wideo. Zalecamy korzystanie z opcji "wspominania" użytkownika.

15. Ze względu na fakt, iż aukcje przedmiotów sprzedawanych na portalach aukcyjnych typu allegro.pl, ebay.com itp. z biegiem czasu robią się nieaktywne zabrania się stosowania tych linków w postach. Wyjątkiem jest link do użytkownika portalu gdyż on się nie zmienia. Gdy chcesz wstawić link do konkretnego produktu, a znajduje się on na portalu aukcyjnym, to znajdź taki sam produkt w sklepie internetowym, stronie producenta lub innej stronie www, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że nie stanie się on nieaktywny w przeciągu kilku następnych dni. Ułatwi to czytanie użytkownikom, którzy w przyszłości będą chcieli skorzystać z odnośnika i zobaczyć produkt.

16. Każda wartość merytoryczna przekazana przez użytkowników jest jawna i ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników dlatego też zaleca się nie ujawniania informacji związanych z danymi wrażliwymi (np. zdjęć z numerami rejestracyjnymi pojazdów), które mogą być wykorzystane przez niepowołane osoby.

17. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie jego wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Portalu. Każdą treścią umieszczoną na Portalu, Właściciel Portalu może dysponować w dowolny sposób, jednak odpowiedzialność za nią oraz jej umieszczenie ponosi wyłącznie jej autor, bez względu na dalsze dysponowanie nią przez Właściciela Portalu.

18. W przypadku gdy pojawią się jakiekolwiek przesłanki świadczące o działaniu użytkownika przeciw Portalowi lub jego interesom (w każdym tego słowa znaczeniu), Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ukarania użytkownika z usunięciem jego konta włącznie. Decyzje Właściciela Portalu są niepodważalne, a możliwe do dyskusji jedynie przy podaniu konkretnych argumentów przez zainteresowanego.

19. Użytkownik może zostać wyróżniony pochwałą za swoją działalność na Portalu bądź obarczony karą za swoje postępowanie w postaci:

  • upomnienia słownego przekazanego wiadomością prywatną (PW);
  • upomnienia widocznego publicznie na forum w postaci OSTRZEŻENIA;
  • upomnienia widocznego publicznie na forum w postaci UCISZENIA (brak możliwości wysyłania wiadomości);
  • w sytuacjach skrajnych ZBANOWANIEM użytkownika włącznie z usunięciem jego konta (rażące naruszenie regulaminu).

UWAGA !!!

Prosimy aby punkty POMÓGŁ przyznawać w miarę rozsądku oraz żeby w jednym wątku nie przyznawać po kilka punktów dla 1 użytkownika, chyba, że pojawi się naprawdę bardzo znaczący post dla danego tematu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania lub dodawania punktów POMÓGŁ bez podania przyczyny oraz bez obowiązku poinformowania o tym fakcie osoby zainteresowanej.

20. Konta nieużywane przez 6 miesięcy będą usuwane.

21. Korzystanie z dwóch albo większej ilości kont skutkuje natychmiastowym banem.

22. Właściciel Portalu dołoży wszelkich należytych starań w celu prawidłowego działania Portalu.

23. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn.

24. Właściciel Portalu jest przeciwny łamaniu Regulaminu Portalu oraz przepisów prawa. Jednak może się zdarzyć, że niektórzy użytkownicy nie będą przestrzegać Regulaminu Portalu i/lub innych obowiązujących przepisów lub norm zachowania, co jednak umknie uwadze Właściciela Portalu i tym samym nie spowoduje jego reakcji. Jeżeli zatem widzisz wiadomości, pliki itp., które Twoim zdaniem są nielegalne, naruszają Twoje dobra osobiste lub są niezgodne z Regulaminem Portalu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Administratorem/Moderatorem Portalu lub zgłaszanie takich treści do moderacji.

25. Informacje na witrynie kosmetykaaut.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść oraz za konsekwencje stosowania jego porad lub wykorzystywania informacji przez osoby korzystające z Portalu.

26. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. Regulamin podlega ogłoszeniu i umieszczeniu na stronie Portalu.

27. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane przez Właściciela Portalu na wniosek własny lub zgłoszony przez użytkowników.

28. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Portalu, a o ewentualnych jego zmianach użytkownicy Portalu mogą, lecz nie muszą być informowani. Każdy z użytkowników Portalu ma obowiązek we własnym zakresie dbać o znajomość Regulaminu w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu.

29. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia użytkowników z przestrzegania jego zasad.

30. Rejestracja oraz każdorazowe korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu w jego obowiązującej, aktualnej wersji oraz jego akceptacją i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 

  • Super 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.